• 06-16287239
  • g.mohanlal@hindoeraad.org
Missie en Visie

Missie en Visie

MISSIE

Het Hindoevormingsonderwijs heeft als missie dat ieder kind zijn of of haar levensvragen kan beantwoorden vanuit zijn of haar eigen religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, met respect voor andere religieuze of godsdienstige levensbeschouwingen. Van daaruit is het gemakkelijk een handreiking te doen naar andersdenkenden en andersgelovigen en met hen samen te werken en samen te leven. Dit leidt tot een duurzame pluriforme samenleving, nu en in de toekomst, waar een ieder belang bij heeft.

VISIE

Ontwikkeling van de eigen identiteit staat centraal in het Hindoevormingsonderwijs. Identiteitsontwikkeling is immers het instrument bij uitstek teneinde de leerlingen te helpen om de antwoorden op levensvragen die ze van nature hebben, te putten uit hun zelf. Daarom is ontwikkeling van het bewustzijn van groot belang, bewust worden van wie je bent, waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat, van God, de relatie met Hem, wat de zingeving in je leven is, wat vriendschap is en liefde, etc.  Teneinde dit bewustzijn te versterken wordt Hindoevormingsonderwijs gebaseerd op drie trapsgewijze leerlijnen, namelijk:

a. het begrijpen van wie je bent, wie God is, wat je relatie met God, met anderen, dieren, planten, de natuur, wat vriendschap is, liefde, verdraagzaamheid, respect, etc . (de fase van het begrijpen)

b. het ernaar leven (de fase van het dagelijks toepassen in je leven van datgene wat je hebt begrepen)

c. en het einddoel realiseren. (de fase van wat wil je uiteindelijk ermee bereiken)

Deze leerlijnen keren terug in de lessen Hindoevormingsonderwijs, waarbij een tweetal werkvormen worden aangeboden:

a. de meer filosofische kant van het Hindoe├»sme (de filosofie, stromingen, cultuur, goden, etc.), de kernthema’s uit de geschriften en de kernwaarden als vriendschap, liefde, respect, verdraagzaamheid etc.

b. yoga voor kinderen, het praktisch instrument bij uitstek om de identiteit van de leerlingen te versterken, waarbij door middel van oefeningen en spel het bewustzijn wordt verbonden met een hoger bewustzijn zodat de geest tot rust komt en niet verstoord raakt.

De praktijk van deze manier van lesgeven leerlingen helpt leerlingen om hun onzekerheid en angst te transformeren naar zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld waardoor ze zich beter voelen in hun vel, innerlijk geluk ervaren en van daaruit met een positievere bril gaan kijken naar anderen en dingen waar ze anders vrij gauw verstoord door zouden raken.

Identiteitsontwikkeling bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar is de sleutel tot succes in hun verdere leven en kinderyoga helpt hen op een speelse maar vooral ook vruchtbare manier hierbij.