• +31619012811
  • info@hindoevormingsonderwijs.nl
Organisatie

Organisatie

De opdrachtgever van het Hindoevormingsonderwijs is de Hindoeraad Nederland (HRN). Een van haar statutaire taken is het Hindoevormingsonderwijs in Nederland verder te ontwikkelen en uit te (doen) voeren. In de afgelopen jaren voerde HRN deze taak uit door middel van tussenkomst van de stichting HINVO, waarmee de samenwerking officieel is verbroken.

De stichting HINVO voert derhalve geen werkzaamheden meer uit voor HRN op het terrein van Hindoevormingsonderwijs noch op enigerlei ander terrein.

Gekozen is per september 2022 voor een constructie met een Directeur Hindoevormingsonderwijs.

De Directeur is voor haar werkzaamheden inhoudelijk verantwoording verschuldigd aan HRN. De juridisch formele verantwoordelijkheid voor het Hindoevormingsonderwijs is door HRN belegd bij het Centrum voor Vormingsonderwijs, waar nog 7 andere denominaties bij zijn aangesloten namelijk het Katholiek Vormingsonderwijs, het Boeddhistisch Vormingsonderwijs, het Joods Vormingsonderwijs, het Humanistisch Vormingsonderwijs, het Protestants Vormingsonderwijs, het Islamitisch Vormingsonderwijs en het Orthodox Vormingsonderwijs.

Nadere informatie over het Hindoevormingsonderwijs vindt u op Vormingsonderwijs.nl alsook op Hindoevormingsonderwijs.nl.

Contactpersoon: Mw. Mr. Gisela Mohanlal (Directeur Hindoevormingsonderwijs Nederland)
E-mail : g.mohanlal@hindoeraad.org
Mobiel: 06-16287239