• 06-16287239
 • g.mohanlal@hindoeraad.org

Werving ouders & leerkrachten

Werving ouders

Op dit moment scoort Hindoevormingsonderwijs HET LAAGST in Nederland  t.o.v. alle andere groepen van Vormingsonderwijs onder de paraplu van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV)  nl. Katholiek, Protestant, Joods, Boeddhistisch, Moslim, Humanistisch  (de Orthodoxen gaan nu beginnen). Wij hebben maar 3 leerkrachten over het hele land en we behappen niet eens een handjevol scholen/leerlingen. Humanisten BV. hebben ca. 200 leerkrachten, Protestanten BV.  hebben ook een groot aantal en bedienen gigantisch veel scholen over heel het land. 

Moslim Vormingsonderwijs groeit als bloemkool, ze hebben ontzettend veel leerkrachten en leerlingen.. 

Waarom?

Omdat de Moslim ouders zich en masse melden bij de directeur van het openbare basisschool waar hun kind/kinderen zit/zitten met de vraag naar Moslimonderwijs.. Velen weten:

a. dat ouders RECHT hebben op Vormingsonderwijs, in hun geval Moslim Vormingsonderwijs (in ons geval Hindoevormingsonderwijs)..

b. het gratis is op de school, maar de school Niet verplicht is dat aan te bieden. Ouders moeten het zelf vragen! Ouders vragen, en de school draait.

c. en dat bij minstens 7 belangstellenden in één groep al les gegeven mag worden, dus ze melden hun kinderen en masse bij de schooldirecteur aan voor Moslim Vormingsonderwijs

d. en dat – indien aan het aantal van minstens 7 is voldaan – de Directeur verplicht is een aanvrage voor een  Moslimles ( per week 45 minuten per groep, meerdere groepen is mogelijk per week) in te dienen bij het CVV.  . 

e. wanneer de aanvrage bij het CVV is ingediend, er vanuit het CVV wordt gezocht naar een of meer Moslim leerkrachten om aan de vraag te voldoen.

Daarom zijn ze  ook continu leerkrachten aan het werven en beschikken over een groot pool die meteen kan inspringen bij een stijgende vraag naar Moslimonderwijs.

Wij moeten hun (goed) voorbeeld volgen. Ik ben sedert september 2022 Directeur Hindoevormingsonderwijs Nederland en vind het ontzettend jammer  dat vanuit de Hindoeïstische groep amper aanvragen bij de scholen binnenkomen voor Hindoevormingsonderwijs voor hun kinderen. Vaak uit onwetendheid, het niet voldoende geïnformeerd zijn. De kinderen hebben er recht op, en het is gratis. We kunnen onze kinderen niet onthouden van kennis over hun eigen identiteit, cultuur, geschriften etc. We moeten hen steunen en stimuleren in het versterken van hun identiteit, bewustzijn. Dit is zo wezenlijk voor hun groei. ontwikkeling en toekomstperspectief. We zijn het hen verplicht, willen we echt inhoud geven aan principes uit onze eigen geschriften.  Meer hierover, raadpleeg de website  Hindoevormingsonderwijs.nl

OPROEP

Ik zoek dringend:

1. OUDERS  die hun kinderen opgeven voor Hindoevormingsonderwijs bij de Directeur van de openbare basisschool/scholen  waar ze op zitten.(graag voor eind februari a.s. als ze nog dit schooljaar willen worden bediend)

2. LEERKRACHTEN  met onderwijsbevoegdheid over heel het land. 

Op dit moment  in het bijzonder in de Regio’s Leiden, Utrecht, Breda, Zwolle, Assen. Leeuwarden, Rotterdam en Den Haag.(solliciteren hiervoor kan tot 1 maart a.s.)

Maar leerkrachten uit alle Regio’s kunnen altijd blijven solliciteren, want de vragen komen van overal uit het land op diverse momenten.

Raadpleeg de vacature op de website : Hindoevormingsonderwijs.nl  in verband met inhoud van de functie, vakbekwaamheidseisen etc.

Werving Leerkrachten

Vakleerkrachten Hindoevormingsonderwijs gezocht (Hivo) (over het hele land)

Alle kinderen hebben van nature levensvragen, waarvoor ze niet terecht kunnen in het regulier openbaar onderwijs. Het vormingsonderwijs voor openbare basisscholen voorziet hierin. Het biedt leerlingen handvatten om de eigen identiteit te versterken en een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Niet alle kinderen immers ervaren hun eigen identiteit als positief. Ze leven met veel onzekerheden en angst in een maatschappij die hoge eisen stelt. Identiteitsontwikkeling stelt hen in staat zichzelf positief te labelen, bruggen te slaan naar anderen en daarmee bij te dragen aan een duurzame, pluriforme samenleving, gebaseerd op liefde en respect voor elkaar.

Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste en gedreven docenten die de uitdaging die het vormingsonderwijs biedt graag willen aangaan vanuit Hindoeïstisch levensbeschouwelijk of godsdienstig perspectief.

Doel van de functie

De Hivo-docent geeft lessen hindoevormingsonderwijs en begeleidt de leerlingen in de ontwikkeling van hun eigen levensbeschouwelijke identiteit, in verbinding met andere levensbeschouwingen. De lessen zijn gebaseerd op drie trapsgewijze leerlijnen:

 • het begrijpen van de filosofie;
 • het toepassen daarvan in het dagelijks leven;
 • het bereiken van het einddoel.

Hierbij wordt een tweetal vormen aangeboden: de meer filosofische verdieping (van de geschriften, rituelen, goden, stromingen, kernwaarden als liefde, verdraagzaamheid etc.) en de meer praktische invulling van identiteitsontwikkeling door middel van kinderyoga.

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het openbaar basisonderwijs op verschillende scholen verspreid over heel Nederland. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. Vormingsonderwijs is niet verplicht. Je geeft les aan leerlingen die zich voor vormingsonderwijs hebben opgegeven (via hun ouders). Het gaat om een lesuur van drie kwartier per week per groep. Per week kan aan meerdere groepen lesgegeven worden op één of meerdere scholen. De school is gastheer en niet verantwoordelijk voor de lessen die je geeft. Die verantwoordelijkheid ligt bij de directeur Hindoevormingsonderwijs.

Wat vragen wij

 • een hindoeïstische levensovertuiging en de wens kinderen vanuit deze traditie te helpen een eigen religieuze of levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen;
 • een open houding ten aanzien van andere religieuze en levensbeschouwingen;
 • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van levensbeschouwing en godsdienst;
 • onderwijsbevoegdheid, verkregen door de PABO dan wel de bereidheid de PABO al dan niet via de zij-instroom te volgen. Daarnaast kun je ook solliciteren als je beschikt over een diploma Hindoeïstische of Godsdienstige Levensbeschouwing of als je onderwijsbevoegdheid hebt op het niveau Voortgezet Onderwijs (om les te mogen geven op de middelbare school) dan wel indien je beschikt over een diploma Pedagogisch medewerker MBO, niveau 4. In al deze gevallen moet je wel de bereidheid hebben de PABO te gaan volgen;
 • de bereidheid om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten, zoals een aanvullende interne vakopleiding, sectorspecifieke scholingen voor het vormingsonderwijs, her- en bijscholing, studiedagen en intervisie;
 • flexibele inzetbaarheid.

Yoga-docenten dienen te beschikken over een erkend certificaat voor het geven van yoga aan kinderen.

Wat bieden wij

 • Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden.
 • Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat.
 • Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sectorbrede CAO.

De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de LB-schaal van het Primair Onderwijs, conform de CAO Primair Onderwijs. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Solliciteren?

Wil je eerst meer informatie, dan kun je bellen met de directeur Hindoevormingsonderwijs,
Mw. Mr. Gisela Mohanlal, 06-16287239. Raadpleeg vooral ook onze website Hindoevormingsonderwijs.nl.
Je schriftelijke motivatie met CV kun je sturen naar g.mohanlal@hindoeraad.org.

ps. Op dit moment zoeken we leerkrachten voor de regio’s Leiden, Utrecht, Breda, Zwolle, Assen, Leeuwaarden, Rotterdam en Den Haag. Graag voor 1 maart solliciteren. Maar leerkrachten uit alle Regio’s kunnen altijd blijven solliciteren, want de vragen komen van overal uit het land op diverse momenten.