• 06-16287239
  • g.mohanlal@hindoeraad.org

Aanvragen

Hindoevormingsonderwijs wordt aangeboden in een tweetal werkvormen: de meer filosofische verdieping (van de geschriften, rituelen, goden, stromingen, kernwaarden als liefde, verdraagzaamheid etc.) en de meer praktische invulling van identiteitsontwikkeling door middel van kinderyoga.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het openbaar basisonderwijs. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. Vormingsonderwijs is niet verplicht. De vakleerkracht geeft les aan leerlingen die zich voor vormingsonderwijs hebben opgegeven (via hun ouders). Het gaat om een lesuur van drie kwartier per week per groep. De vakleerkracht kan per week aan meerdere groepen lesgeven op dezelfde school of op verschillende scholen. Het aantal lesuren hangt af van de vraag vanuit de scholen en zoals eerder aangegeven kan de vraag worden be√Įnvloed door de ouders c.q. de leerlingen. Vakleerkrachten kunnen dus zelf bepalen hoeveel uren ze les willen geven per week en op hoeveel scholen (nogmaals: afhankelijk van de vraag vanuit de scholen, want de school moet het aanvragen). De school is gastheer en niet verantwoordelijk voor de lessen die de vakleerkrachten geven. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Directeur¬†Hindoevormingsonderwijs.

Hoe aanvragen

De aanvrage voor vormingsonderwijs kan alleen gedaan worden door de scholen. De school vraagt het aan. De ouders dienen hun interesse te melden bij het schoolhoofd. Ook kan eerst met de directeur Hindoevormingsonderwijs worden gebeld voor nadere informatie en begeleiding bij het aanvrage proces.

De school vraagt het (Hindoe)vormingsonderwijs aan door contact op te nemen met het Centrum voor Vormingsonderwijs die de school voorziet van verdere informatie en een aanmeldcode, waarna de school via een drietal te volgen stappen de lessen kan aanvragen. Deze stappen staan nauwkeurig vermeld op de website van het Centrum voor Vormingsonderwijs onder “Aanvragen”. Als er nog vragen in dat verband zijn kan de school contact opnemen met het Centrum voor Vormingsonderwijs (Tel. 030-7604800 van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 uur).

Het Centrum voor Vormingsonderwijs beoordeelt de aanvragen van de school op basis van het volgende:

  • aangevraagde groepen bestaan uit minimaal 7 leerlingen (speciaal onderwijs 5 leerlingen)
  • in de aanvrage heeft de school aangegeven dat deelname aan de lessen op vrijwillige basis plaatsvindt.

Als de aanvrage vanuit de school wordt goedgekeurd door het Centrum voor Vormingsonderwijs wordt gezocht naar de vakleerkrachten die matchen met de gevraagde uren, locatie etc. etc.