• 06-16287239
  • g.mohanlal@hindoeraad.org

Ouderbetrokkenheid

Het vormingsonderwijs is geen verplicht vak op de openbare basisscholen. Leerlingen hebben er wel recht op. Dus zij kunnen via hun ouders vormingsonderwijs aanvragen bij de verschillende (totaal 8) denominaties. Op de website van het Centrum voor Vormingsonderwijs (Vormingsonderwijs.nl) vindt je algemene informatie over de verschillende denominaties. Op onze website Hindoevormingsonderwijs.nl vindt je meer specifieke informatie over Vormingsonderwijs vanuit een Hindoeïstisch perspectief.

Wij, ouders denken vaak dat we het druk hebben. Het leven van de kinderen van deze tijd verschilt niet veel van de onze : school, thuis huiswerk, de voetbal- of hockeyvereniging, Facebook, Twitter en allerlei andere Social Media uitdagingen beheersen hun leven. Vriendschappen bouwen om “erbij te horen” en niet ge├»soleerd te raken, meedoen terwijl je eigenlijk niet wilt meedoen, beter willen presteren dan de ander omdat je anders als een “looser” wordt beschouwd. Het versterkt de levensvragen, die er van nature al zijn. Wat is vriendschap eigenlijk, is er liefde, waarom is hij of zij anders en hoe ga ik ermee om, doe ik er eigenlijk wel toe, wat is de zingeving van mijn bestaan etc.

Bij Hindoevormingsonderwijs ligt de nadruk op identiteitsontwikkeling, wat niets anders betekent dan gedragsverandering. Je leert hierbij vaardigheden aan om je niet druk te maken maar om de dingen op een andere manier te handelen, je gaat er anders mee om, je laat los. En zo worden grote problemen ineens heel klein en ga je anderen die je eerst niet mocht op een andere manier zien. Er ontstaat ineens heel veel ruimte in de geest. Dat nu is de meerwaarde van het Vormingsonderwijs. En kinderyoga vormt daarbij het sluitstuk. Het is een combinatie van lichamelijke/ fysieke oefeningen met spel. Leuk, op een luchtige en heel ontspannen manier leer je de kracht in jezelf ontdekken. Je leert liefde voor jezelf op te brengen, en van daaruit ook voor anderen, voor alles wat leeft.

Het is fijn om ouders ook meer betrokken te maken. Vandaar dat wij u graag op de hoogte houden via de Nieuwsbrief waarvoor u zich kunt inschrijven. Maar ook feed back van uw zijde is van harte welkom. Dat kan via het Contactformulier op onze website : Hindoevormingsonderwijs.nl. U kunt ook gerust bellen met de directeur Hindoevormingsonderwijs Mw. Mr. Gisela Mohanlal al en/of een afspraakje maken voor een kennismaking of wat dan ook aangaande het onderwijs.

Ook suggesties van uw zijde zijn buitengewoon welkom. Per slot van rekening is het het Hindoevormingsonderwijs erom te doen dat de school tevreden is met de lessen en de meerwaarde daarvan inziet. Maar bovenal dat uw kind met veel plezier naar de lessen komt, daarvan leert en veel gemakkelijker omgaat met anderen en met levensvragen die hem of haar erg bezighouden, dat ze die kunnen handelen, dat ze blij en voldaan in het leven gaan staan en anderen dat ook gunnen.

Kortom uw mening telt! Dus blijft u a.u.b. betrokken.