• 06-16287239
  • g.mohanlal@hindoeraad.org

Hindoevormingsonderwijs algemeen

Hindoevormingsonderwijs biedt leerlingen instrumenten aan om hun eigen levensvragen te beantwoorden vanuit hun eigen religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, met respect voor andere religieuze of godsdienstige levensbeschouwingen. Dit vergemakkelijkt het slaan van bruggen, het zich verbinden met andersdenkenden en andersgelovigen, hetgeen ook in het belang is van een duurzame pluriforme samenleving.

Het belangrijkste instrument in het Hindoevormingsonderwijs is de ontwikkeling/versterking van de eigen identiteit, oftewel het bewustzijn. Concreet gezegd gaat het erom dat je je bewuster wordt van wie je bent, wat je relatie met de natuur is, met God, met anderen, waarom het belangrijk is om liefdevol met elkaar om te gaan en verdraagzaam te blijven, waarom we bepaalde feestdagen vieren, waarom een bepaalde God wordt vereerd en nog veel meer. En vooral, hoe je dat kan toepassen in je dagelijks leven (welke tools je daarvoor nodig hebt), zodat je gelukkiger wordt van binnen en “de hele wereld” aankan.

Dit bewuster worden van jezelf alsook in relatie tot anderen en de omgeving leidt tot een gedragsverandering in positieve zin. Kernwaarden als verdraagzaamheid, liefde voor mens en dier, rechtvaardigheid, eerlijkheid, nederigheid en vriendelijkheid krijgen meer betekenis, meer leven.

In de lessen gaan we in op de filosofie van het Hindoeïsme, de diepere betekenis en de beoefening daarvan in de praktijk. Ook gaan we in op de belangrijkste feesten in het Hindoeïsme als Holi Phagwa (voorjaarsfeest), Divali (het Lichtfeest), Janmashtami (de geboortedag van Heer Krishna), Navrati (de verering van Godin Durga) etc. We bespreken de diverse stromingen binnen het Hindoeïsme, de diverse goden als Heer Ram, Heer Brahma, Heer Shiva, Godin Durga of Sarasvatie etc. Ook besteden we aandacht aan de heilige plaatsen in India en de heilige rivieren als de Ganges, Yamuna en Saraswatie. Als we het over het Hindoeïsme hebben hebben we het ook over Vegetarisme, over Ayurvedische geneeskunst (genezing via natuurlijke kruiden met geneeskrachtige eigenschappen of via het vinden van een juiste balans in de geest door middel van de juiste voeding, yoga/meditatie en reinigingskuren).

In de Hindoetraditie is zorgen voor een gezonde geest even belangrijk als zorgen voor een gezond lichaam. Meditatie en yoga zijn daarom van groot belang in de Hindoetraditie., sterker nog vinden hun oorsprong in India. India telt duizenden tempels en asrama’s (gebedsplaatsen) waar dagelijks gemediteerd wordt en men leert zich soms te berusten in “dat dingen gaan zoals ze moeten gaan”, de indruk-wekkende spirituele dimensie van de Hindoetraditie. Dat voorkomt het constante gepieker en brengt de geest tot rust. Op deze manier zorgen we naast een gezond lichaam ook voor een gezonde geest.

We gaan verder ook in op heilige planten en dieren, zoals de koe die voor grote problemen in het verkeer kan zorgen. Uiteraard zullen ook prachtige verhalen uit de Vedische geschriften aan bod komen (zoals uit de Ramayan, de Mahabharat, de Bhagavad Gita, etc. ) en gaan we in op de wijze leerlessen daaruit. Tenslotte: er wordt ook Yoga gegeven. Kinderyoga is het praktisch instrument bij uitstek om identiteitsversterking te voelen en te ervaren. Je leert je geest en zintuigen wat meer te beheersen door een combinatie van spel en oefeningen, waardoor je geest niet meer snel verstoord raakt. Je raakt meer in evenwicht en gaat alles om je heen op een wat meer positieve manier bekijken en ervaren. Daardoor kun je gemakkelijker verbindingen maken met de wereld om je heen, waar je zelf ook blijer van wordt.

De lessen worden op diverse manieren gegeven: alleen door de vakleerkracht Hindoevormingsonderwijs (zgn. klassieke lessen) of tezamen met een of meer vakleerkracht(en) van een andere godsdienst of levensbeschouwing (zgn. carrousel) waarbij zij dan samen ingaan op een bepaalde thema als natuur, vriendschap, familie, etc. vanuit hun eigen godsdienstige of levensbeschouwingsperspectief. De lessen worden op een serieuze en creatieve manier gegeven bijv. met behulp van tekeningen, gedichten, spelsessies, etc. , waardoor ze boeiend zijn en bijzonder inspirerend.

Hindoevormingsonderwijs (de gewone lessen en kinderyogalessen) is gratis. Het moet worden aangevraagd door de ouders bij de directeur van de school. Meer hierover, zie de kop “Aanvragen”