• 06-16287239
  • g.mohanlal@hindoeraad.org

Vereiste vaardigheden

Wilt u graag vakleerkracht Hindoevormingsonderwijs worden, dan toetsen wij u op:

  • een hindoe├»stische levensovertuiging en de wens kinderen vanuit deze traditie te helpen een eigen religieuze of levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen;
  • een open houding ten aanzien van andere religieuze en levensbeschouwingen;
  • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van levensbeschouwing en godsdienst;
  • onderwijsbevoegdheid, verkregen door de PABO dan wel de bereidheid de PABO al dan niet via de zij-instroom te volgen en/of een diploma Hindoe├»stische of Godsdienstige Levensbeschouwing. Je kunt ook solliciteren als je onderwijsbevoegdheid hebt op het niveau Voortgezet Onderwijs (om les te mogen geven op de middelbare school), dan wel indien je beschikt over een diploma Pedagogisch medewerker MBO, niveau 4, met de bereidheid de PABO te gaan volgen;
  • de bereidheid om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten, zoals een aanvullende interne vakopleiding, sectorspecifieke scholingen voor het vormingsonderwijs, her- en bijscholing, studiedagen en intervisie;
  • flexibele inzetbaarheid.

Yogadocenten dienen te beschikken over een erkend Kinderyoga certificaat.

In twijfelgevallen doet u er goed aan contact op te nemen met de Directeur Hindoevormingsonderwijs Mw. Mr. Gisela Mohanlal: 06 16287239 of g.mohanlal@hindoeraad.org